Aanbieder en verantwoordelijk volgens § 6 Abs.2 MDStV:

Joachim Karl Greve

Hotel "Altes Gasthaus Greve"
Markt 1
49509 Recke

E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefon: +49 5453 91 88 690

Telefax: +49 5453 91 88 69 62Realisatie

Dipl.-Geograph Christian Plass
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Fotos

Dipl. Designer (FH) Stephan Schute
www: stephanschute.de
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Nederlandse vertaling

NLConnection, Bremen
www: nl-connection.com
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het webaanbod
De auteur staat niet in voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. De auteur kan principieel niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of ideële schade die te wijten is aan het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, of door het gebruik van incorrecte of onvolledige informatie, voor zo ver niet kan worden aangetoond dat de auteur zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk verkeerd of nalatig handelen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden niet tot enige verplichting. De auteur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van pagina's of het gehele aanbod zonder verdere aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of permanent te beëindigen.

2. Verwijzingen en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ('hyperlinks'), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, kan er alleen dan sprake zijn van aansprakelijkheid als de auteur bekend is met de inhoud van deze websites en hij, ook technisch, verondersteld kon worden het gebruik van deze sites te kunnen verhinderen voor het geval de inhoud ervan in strijd zou zijn met de wetgeving. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het aanbrengen van de links geen illegale inhoud te bespeuren was op de sites waarnaar wordt verwezen. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteursrechtelijke aspecten van de websites waarnaar door de links of koppelingen wordt verwezen. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van iedere inhoud van de websites die werden gewijzigd nadat de links tot stand zijn gekomen.


Deze constatering geldt niet alleen voor alle links en verwijzingen binnen het eigen webaanbod, maar ook voor externe vermeldingen in gastenboeken die de auteur heeft ingericht, discussiefora, lijsten voor links, mailing lijsten en alle andere vormen van databanken,
waarvan de inhoud van buitenaf toegankelijk en bewerkbaar is. Voor illegale, incorrecte of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het al dan niet gebruiken van informatie die op deze wijze wordt aangeboden, is uitsluitend de aanbieder van de website aansprakelijk waarnaar werd verwezen en niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie heeft verwezen.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, diagrammen, geluidsmateriaal, videobeelden en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van eigen afbeeldingen, of van diagrammen, geluidsmateriaal, videobeelden en teksten die vrij zijn van auteursrecht. Alle binnen het webaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken- en productrechten vallen zonder restrictie onder het geldende merkenrecht en het eigendomsrecht van de betreffende geregistreerde eigenaars. De vermelding rechtvaardigt niet de conclusie dat merkenrechten niet door derden zijn beschermd!
Het auteursrecht van zaken die de auteur zelf heeft gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke diagrammen, geluidsmateriaal, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacybescherming
Voor zover binnen het webaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen, worden deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis verstrekt. Het gebruik van en de betaling voor alle aangeboden diensten is, voor zover technisch en anderszins mogelijk, ook toegestaan zonder opgave van deze gegevens, of aan de hand van geanonimiseerde gegevens, of aan de hand van een pseudoniem. Het gebruik van de in de colofon of in vergelijkbare vorm gepubliceerde contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor het versturen van niet uitdrukkelijk opgevraagde inlichtingen is niet toegestaan. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke maatregelen te nemen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails die dit verbod negeren.

5. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van het webaanbod van waaruit naar deze website werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met het geldende recht, is dit niet van invloed op de rest van het document voor wat betreft inhoud en geldigheid.

 
Statistische evaluatie met PIWIK

Deze website maakt gebruik van PIWIK, open-source software, voor de statistische evaluatie van de bezoeken. PIWIK maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van dit webaanbod wordt opgeslagen op de server van de provider in Duitsland. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking van de informatie en nog voor ze wordt opgeslagen geanonimiseerd. U kunt de installatie van cookies verhinderen door de instelling van de software voor uw browser aan te passen. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijze geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.